مشاوره با ما

مشاوره پوست یا خرید دستگاه

هزینه مشاوره :

100/000 تومان 

مدت زمان مشاوره : 10 دقیقه

شماره کارت جهت مشاوره : 6104337440855201 – سودابه بیطرفان

در صورت خرید دستگاه یا گرفتن خدمات از مجموعه ما این مبلغ کسر می شود .

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • قیمت: 1,000,000 ریال
    6104337440855201 - سودابه بیطرفان لطفا پس از واریز عکس پرداخت را ضمیمه کنید .

10% تخــفیــــف

دوره پداگوژی (مربی گری) پوست و مو

مشاوره تلفنی
×